Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng tổ yến Nestdo

1,Chứng nhận Nestdo phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc Tế HACCP

Chung Nhan Haccp Nestdo

 

Cho lĩnh vực:

– Sơ chế, sấy, đóng gói tổ yến

– Chế biến nước yến chưng

2, Certificate of Registration

Cci12042023 0006

3, Certificate Of Free Sale

Cci12042023 0001

4, Giấy Test chất lượng tổ yến Nestdo

Cci12042023 0005

Cci12042023 0004

Bảng đánh giá chất lượng tổ yến tinh chế Nestdo

5. Bảng tự công bố sản phẩm tổ yến Nestdo

Chung Nhan Cong Bo San Pham Nestdo 1

Thông tin về tổ chứ cá nhân tự công bố sản phẩm

6, Health Certificate

Hc

 

0899469578